Spärrnycklar

En spärrnyckel är idealisk för att enkelt dra åt eller lossa en mutter eller bult. Med spärrnyckeln kan du bibehålla vridriktningen samtidigt som du för spärren fram och tillbaka. Med vanliga skiftnycklar måste du ta bort och flytta skiftnyckeln upprepade gånger när bulten eller muttern sitter på ett svåråtkomligt ställe.

© VONROC 2024