Fräsmaskiner

Med fräsning menar vi applicering av slitsar, spår och kanter i till exempel trä, metall eller plast men också i stenväggar eller betonggolv. En fräsmaskin eller handöverfräsar som det också kallas innehåller två sliphjul som löper parallellt med varandra. Med en fräsmaskin så  kan du forma spår för rör och kablar på ett professionellt sätt!

© VONROC 2023