INTEGRITETSPOLICY

Detta är VONROC B.V. integritetspolicy, som är registrerad i handelsregistret vid handelskammaren med nummer 71933107, avseende VONROC webbplats. Denna integritetspolicy gäller VONROC B.V. databehandling med hjälp av VONROC B.V. kundsystem och behandlingen via vår webbplats med avseende på användningen av cookies.

VONROC B.V. respekterar integriteten hos alla kunder och användare av vår webbplats. Vi ser till att de personuppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. Denna integritetspolicy gäller uteslutande för VONROC B.V. tjänster. Du bör vara medveten om att VONROC B.V. inte ansvarar för integritetspolicyn för andra webbplatser som kan nås via en länk på vår webbplats. Vi rekommenderar att du tar del av den andra webbplatsens integritetspolicy och ansvarsfriskrivning när du når webbplatser från tredje part via vår webbplats. Du kan se att du inte längre befinner dig på vår webbplats om webbadressen har ändrats. 

Integritetspolicy VONROC

Integritetskänsliga uppgifter, eller personuppgifter, behandlas i vår webbshop. VONROC anser att en noggrann hantering av personuppgifter är av stor vikt. Personuppgifter behandlas och säkras därför omsorgsfullt av oss. vid vår behandling följer vi kraven i integritetslagstiftningen. Detta innebär bland annat att:

- Vi anger tydligt de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
- Vi begränsar vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål;
- Vi först ber dig om uttryckligt tillstånd för att behandla dina personuppgifter i de fall där ditt tillstånd krävs;
- Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och även krav från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
- Vi respekterar din rätt att tillhandahålla, korrigera eller radera dina personuppgifter på din begäran.

VONROC är ansvarig för behandlingen av uppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder och i vilket syfte. Vi rekommenderar att du läser den noggrant.
Denna integritetspolicy ändrades senast den 08 februari 2022.  

Användning av personuppgifter

När du använder vår webbshop får vi viss information från dig. Detta kan vara personuppgifter. Vi lagrar och använder endast de personuppgifter som tillhandahålls av dig direkt, inom ramen för den tjänst du har begärt, eller av vilka det framgår att de tillhandahålls oss för behandling.

Vi använder följande information för de ändamål som anges i denna integritetspolicy:

- Namn och adressuppgifter
- Telefonnummer
- Faktureringsadress
- E-postadress
- Betalningsuppgifter
- Kön
- Födelsedatum
- IP-adress

Registrera

Du måste vara registrerad för att kunna använda vissa delar av vår webbshop. Efter registreringen sparar vi ditt användarnamn och dina personuppgifter. Vi sparar dessa uppgifter så att du inte behöver ange dem varje gång och så att vi kan kontakta dig i samband med genomförandet av avtalet. Vi kommer inte att lämna ut de uppgifter som är kopplade till ditt användarnamn till tredje part, om det inte är nödvändigt inom ramen för genomförandet av det avtal som du ingår med oss eller om det krävs enligt lag. Vid misstanke om bedrägeri eller missbruk av vår webbshop kan vi överlämna personuppgifter till behöriga myndigheter.

Tillgångsportal

Med vår portal får du tillgång till en förvaltningsmiljö där du själv kan ställa in, ange och ändra information.

Behandling av beställningar

När du gör en beställning hos oss använder vi dina personuppgifter för att behandla din beställning. Om det är nödvändigt för en korrekt hantering kan vi också lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Du kan läsa mer om detta senare i denna integritetspolicy.

Annonsering

Utöver informationen på vår webbplats kan vi också informera dig om våra nya produkter och tjänster:

- Via e-post
- Via sociala medier

Kommunikation och nyhetsbrev

Via vår webbshop erbjuder vi möjligheten att ställa frågor via ett kontaktformulär, där du ombeds att ge oss information för att säkerställa en korrekt hantering av din fråga. Du väljer själv vilken information du lämnar. De uppgifter som du skickar till oss kommer att sparas så länge som formulärets art eller innehållet i ditt e-postmeddelande är nödvändigt för att vi ska kunna besvara och behandla det fullständigt. Vi erbjuder ett nyhetsbrev med vilket vi vill informera intresserade om våra produkter och/eller tjänster. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att avregistrera sig. Din e-postadress läggs automatiskt till i listan över prenumeranter.

Platsuppgifter

Om det är nödvändigt för tjänsten kan vi samla in lokaliseringsuppgifter (GPS) från dig. Vi kommer att be om ditt tillstånd för detta vid själva tillfället. Dessa (plats)uppgifter kan också lagras och behandlas av leverantören av t.ex. navigations- och kartprogramvaran, t.ex. Google Maps, men uppgifterna kan också användas av t.ex. Google eller Apple. Vi har inget inflytande över detta. Vi rekommenderar att du läser den relevanta leverantörens relevanta integritetspolicy.

Publikation

När du använder vår webbshop publiceras följande information så att den är synlig för alla på internet:

- Ditt namn och din adress

Den offentliggjorda informationen är anonym: du kan i princip inte spåras.

Annonser

I vår webbshop visas annonser.

Tillhandahållande till tredje part

Vi kan lämna ut dina uppgifter till våra samarbetspartners. Dessa partner deltar i genomförandet av avtalet.

Dessa partner är (delvis) belägna utanför EU. Vi har strikta avtal med dem för att följa de europeiska integritetsreglerna.

Cookies

Vår webbutik använder cookies. Cookies placeras också via tredje part som vi har aktiverat.

När du besöker vår webbshop för första gången visas ett meddelande där vi förklarar varför vi använder cookies. Vi betraktar din fortsatta användning av vår webbshop som ett godkännande för denna användning av cookies. Det står dig fritt att inaktivera cookies via din webbläsare. Tänk på att det är möjligt att vår webbplats inte längre fungerar optimalt. Vi har ingått avtal med tredje parter som placerar cookies om användningen av cookies och applikationer. Vi har dock inte full kontroll över vad leverantörerna av dessa applikationer gör med cookies när de läser dem. För mer information om dessa applikationer och hur de hanterar cookies måste vi hänvisa dig till dessa parters sekretesspolicyer (observera: dessa kan ändras regelbundet).

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att hålla reda på hur besökarna använder vår webbshop. Vi har ingått ett bearbetningsavtal med Google för att göra överenskommelser om hanteringen av våra uppgifter.

Dessutom har vi inte tillåtit Google att använda den erhållna Analytics-informationen för andra Google-tjänster. Slutligen har vi anonymiserat IP-adresserna.

Säkerhet

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter.

Lagringsperioder

De personuppgifter som beskrivs ovan sparas så länge som det är nödvändigt för att behandla dina beställningar, inklusive garanti. Därefter behåller vi uppgifterna i högst ett år för de statistiska ändamål som beskrivs. Därefter raderas uppgifterna, om det inte finns en rättslig skyldighet som kräver längre lagring (t.ex. den skattemässiga sjuåriga lagringsskyldigheten för betalningsuppgifter).

Tredje parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser som är anslutna till vår webbutik via webbadresser. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Det rekommenderas att du regelbundet läser denna sekretesspolicy så att du är medveten om dessa ändringar.

Visa och ändra dina uppgifter

Om du har frågor om vår sekretesspolicy eller frågor om tillgång till och ändringar av (eller radering av) dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Du kan också skicka oss en begäran om att se, ändra eller radera dessa uppgifter. Du kan också skicka in en begäran om dataexport som vi använder med ditt tillstånd, eller ange med skäl att du vill att vi ska begränsa behandlingen av personuppgifter. För att förhindra missbruk kan vi be dig att identifiera dig på lämpligt sätt. När det gäller tillgång till personuppgifter som är kopplade till en cookie måste du skicka en kopia av cookien i fråga. Du hittar detta i inställningarna för din webbläsare. Om uppgifterna är felaktiga kan du begära att vi ändrar uppgifterna eller får dem borttagna.

 

08 februari, 2022. 

© VONROC 2023